ProsjektLosen


Har du et prosjekt med noen av disse kjennetegnene:

  • prosjektdeltakerne jobber dårlig som Team
  • målet er uklart
  • leverer ikke på planlagte milepæler
  • budsjettsprekk
  • leverer ikke forventet kvalitet
  • usikker på hvordan test skal gjennomføres
  • ikke kontroll på prosjektrisiko
  • uklare roller og ansvar
  • usikre på prosjektmetodikk

ProsjektLosen sørger for å få prosjekter som ikke leverer som forventet,
på riktig kurs.

 

Hvem er vi ?

Vi jobbet første gang sammen som prosjektledere i 1994 og har etter 20 års erfaring hver for oss samlet vår felles styrke og etablert ProsjektLosen.

Vi er nøytrale og har ingen bindinger til produkt- og tjenesteleverandører. Slik kan vi hjelpe deg med å fremskaffe de beste løsningene, for å sikre at ditt prosjekt er på riktig kurs mot målet.

 

Portrett Verner

Tom Verner Karlsen har allsidig erfaring fra mellomstore og store IT prosjekter i private og offentlige virksomheter. Har hatt roller som Prosjektleder, Assisterende prosjektleder, Teknisk prosjektleder, Testleder og Pådriver. Prosjekter innen anskaffelse, innføring, utvikling og prosessforbedring.

Verner er sertifisert i IT Service Management/ITIL, PRINCE2 og som ScrumMaster.

 

Portrett POA

Per Olav Apalnes har allsidig erfaring fra små, mellomstore og store prosjekter fra offentlig og privat sektor. Han er en forbedringspådriver som gir energi til prosesser som krever omstilling. Per Olav er spesialist på gjennomføring av strategikonferanser og teambygging.

Per Olav er sertifisert Senior Prosjektleder (IPMA-B) og sertifisert for preferanseanalyser (JTI og OAK).